Den här webbplatsen, hexpol.com, använder cookies för att möjliggöra en bättre användarupplevelse och för att att ge dig bättre service (läs även 'cookies'). Du kan acceptera eller neka användning av cookies. Om du inte tillåter lagring av cookies ska du vara medveten om att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar.

Affärsområden

Koncernen är organiserad i två affärsområden: HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered  Products. HEXPOL Compounding består av två produktområden, HEXPOL TPE Compounding och HEXPOL TP Compounding, samt tre geografiska regioner: HEXPOL Compounding Americas, HEXPOL Compounding Europe och HEXPOL Compounding Asia. Affärsområde HEXPOL Engineered Products har två produktområden: HEXPOL Gaskets och HEXPOL Wheels. Organisationen är anpassad för att ge korta och snabba beslutsprocesser med ett tydligt och decentraliserat ansvar.

HEXPOL har 47 produktionsenheter och antalet anställda uppgår till cirka 4 600, varav merpartern finns i Asien och USA.

 

Hand _Presentation