Den här webbplatsen, hexpol.com, använder cookies för att möjliggöra en bättre användarupplevelse och för att att ge dig bättre service (läs även 'cookies'). Du kan acceptera eller neka användning av cookies. Om du inte tillåter lagring av cookies ska du vara medveten om att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar.

HEXPOL Compounding

HEXPOL Compounding är en av världens ledande leverantörer inom utveckling och tillverkning av avancerade polymera compounds av hög kvalitet och en av få verkligt globala leverantörer i branschen.

Med verksamhet i Europa, Asien och NAFTA supporterar HEXPOL Compounding kunder världen över och bygger starka samarbeten genom avancerad teknisk kompetens och en stark portfölj. HEXPOL Compounding fokuserar i första hand på tre viktiga områden för polymera compounds: Rubber compounds, Thermoplastic elastomer compounds (TPE) och Thermoplastic compounds (TP).

HEXPOL Compounding erbjuder kunderna avancerade polymera compounds och tjänster i världsklass. Långsiktig tillväxt, vilket är ett övergripande mål, uppnås genom effektiva organisationer i en säker miljö som präglas av ett ständigt förbättringsarbete. Detta uppnås tack vare välutbildade och kompetenta medarbetare som är dedikerade i sitt arbete att göra kunderna nöjda.

HEXPOL Compoundings verksamheter innefattar 40 produktionsenheter med produktions-, försäljnings- och utvecklingsverksamhet. Enheterna är indelade i de geografiska områdena NAFTA, Europa och Asien, samt produktområdena HEXPOL TPE Compounding och HEXPOL TP Compounding. Merparten av enheterna är uppbyggda som separata enheter med fullständiga organisationer för försäljning, produktutveckling och tillverkning. Enheterna är starkt koordinerade och samarbetar med varandra inom samtliga områden och alla globala kunder är samordnade.

HEXPOL Compoundings kunder utgörs av tillverkare av polymera produkter och komponenter som ställer höga krav på materialegenskaper och global leveransförmåga. De största slutkundssegmenten är fordons- och verkstadsindustrin. Andra viktiga segment är medicinteknik, allmänindustri, bygg- och infrastruktur, konsumentindustrin, industrierna för kabel och vattenhantering, samt energi-, olje- och gassektorn.

HEXPOL Compounding möter kunderna under ett antal varumärken: HEXPOL Compounding, som används globalt på många marknader; GoldKey, Burton Rubber, Colonial Rubber, Robbins och Kardoes är väl inarbetade varumärken på den nordamerikanska marknaden samt Vigar och Berwin på den europeiska marknaden. Inom området HEXPOL TPE Compounding används HEXPOL TPE och dess produktvarumärken Dryflex, Mediprene och EPSeal globalt. Inom området HEXPOL TP Compounding används varumärket RheTech och dess produktvarumärken.

För ytterligare information: 
HEXPOL Compounding

Compounding -1