Den här webbplatsen, hexpol.com, använder cookies för att möjliggöra en bättre användarupplevelse och för att att ge dig bättre service (läs även 'cookies'). Du kan acceptera eller neka användning av cookies. Om du inte tillåter lagring av cookies ska du vara medveten om att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar.

Om oss

Koncernen i korthet

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala marknadspositioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast- och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, plattvärmeväxlare, gaffeltruckar och länkhjul.

Koncernen är organiserad i två affärsområden: HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL Compounding består av två produktområden, HEXPOL TPE Compounding och HEXPOL TP Compounding, samt tre geografiska regioner: HEXPOL Compounding Americas, HEXPOL Compounding Europe och HEXPOL Compounding Asia. Affärsområde HEXPOL Engineered Products har två produktområden: HEXPOL Gaskets och HEXPOL Wheels. Organisationen är anpassad för att ge korta och snabba beslutsprocesser med ett tydligt och decentraliserat ansvar. 

HEXPOL har 47 produktionsenheter och antalet anställda uppgår till cirka 4 600, varav merpartern finns i Asien och USA.

Merparten av anläggningarna är relativt nya och välinvesterade. Tekniknivån är hög och en långt driven produktions- och tekniksamordning innebär kostnadseffektivitet, hög och enhetlig kvalitet samt möjlighet att smidigt flytta produktion mellan enheterna.

Verksamhet och marknad

Affärsområdet HEXPOL Compounding är en av världens ledande leverantörer inom utveckling och tillverkning av avancerade polymera compounds av hög kvalitet för krävande applikationer och krävande slutanvändare. HEXPOL Compounding består av två produktområden, HEXPOL TPE Compounding och HEXPOL TP Compounding, samt tre geografiska regioner: HEXPOL Compounding Americas, HEXPOL Compounding Europe och HEXPOL Compounding Asia.

HEXPOL Compoundings marknad är global och största slutkundssegment är fordons- och verkstadsindustrin, följt av bygg- och anläggningsbranschen. Andra viktiga kundsegment är transportsektorn, energi-, olje-, och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin och tillverkare av medicinteknik. De största kundsegmenten inom thermoplastic elastomer compounds (TPE) är allmänindustri, konsument och medicinteknik. De största kundsegmenten inom thermoplastic compounds (TP) är fordonsindustin och konsument.

HEXPOL Engineered Products har verksamhet inom ett antal nischområden, där man har globala starka positioner inom packningar till plattvärmeväxlare samt polyuretan-, gummi- och plasthjul till truckar och materialhantering. Verksamheten är organiserad i två produktområden, HEXPOL Gaskets (packningar) och HEXPOL Wheels (hjul).

HEXPOL Engineered Products verkar på den globala marknaden inom sina nischområden med hög fokusering mot krävande kunder och avancerade applikationer. HEXPOL är en ledande leverantör av gummipackningar till plattvärmeväxlare samt av polyuretanhjul till truckar. Inom dessa områden är HEXPOL en av ett fåtal större aktörer med global närvaro.

  

Globe201810