Den här webbplatsen, hexpol.com, använder cookies för att möjliggöra en bättre användarupplevelse och för att att ge dig bättre service (läs även 'cookies'). Du kan acceptera eller neka användning av cookies. Om du inte tillåter lagring av cookies ska du vara medveten om att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar.

Bild start_compounding start_phe start_wheels

Välkommen till HEXPOL!

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala marknadspositioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast- och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. 

Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har 47 tillverkande enheter.

HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 500 anställda i fjorton länder.